Vị khách VIP thông báo dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Cựu Tổng thống Bush và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Cựu Tổng thống Bush và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Cựu Tổng thống Bush và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top