Venezuela tố máy bay Mỹ xâm phạm không phận

Máy bay Boeing E-3 Sentry. Ảnh: Sputnik.
Máy bay Boeing E-3 Sentry. Ảnh: Sputnik.
Máy bay Boeing E-3 Sentry. Ảnh: Sputnik.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top