Venezuela thắng bước đầu vụ kiện đòi kho vàng 1 tỉ USD ở Anh

Venezuela giành thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến giành lại số vàng 1 tỉ USD cất giữ ở Anh. Ảnh: Getty.
Venezuela giành thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến giành lại số vàng 1 tỉ USD cất giữ ở Anh. Ảnh: Getty.
Venezuela giành thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến giành lại số vàng 1 tỉ USD cất giữ ở Anh. Ảnh: Getty.
Lên top