Venezuela lại bắn hạ máy bay mang số hiệu Mỹ

Máy bay mang số hiệu Mỹ bị Venezuela bắn hạ. Ảnh: Twitter Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol
Máy bay mang số hiệu Mỹ bị Venezuela bắn hạ. Ảnh: Twitter Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol
Máy bay mang số hiệu Mỹ bị Venezuela bắn hạ. Ảnh: Twitter Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol
Lên top