Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters
Lên top