Venezuela bất ngờ “xuống nước” với Mỹ sau khi cắt quan hệ ngoại giao

Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) cho phép các nhà ngoại giao Mỹ ở lại thêm 30 ngày. Ảnh: Getty Images
Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) cho phép các nhà ngoại giao Mỹ ở lại thêm 30 ngày. Ảnh: Getty Images
Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) cho phép các nhà ngoại giao Mỹ ở lại thêm 30 ngày. Ảnh: Getty Images
Lên top