Venezuela bắn rơi máy bay mang số hiệu Mỹ

Không quân Venezuela bắn rơi máy bay mang số hiệu nhận dạng của Mỹ. Ảnh: Twitter
Không quân Venezuela bắn rơi máy bay mang số hiệu nhận dạng của Mỹ. Ảnh: Twitter
Không quân Venezuela bắn rơi máy bay mang số hiệu nhận dạng của Mỹ. Ảnh: Twitter
Lên top