Vén màn vụ rơi máy bay bí ẩn làm cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tử nạn

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đặt hoa tưởng niệm cựu Tổng thư ký Dag Hammarskjold tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Shutterstock
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đặt hoa tưởng niệm cựu Tổng thư ký Dag Hammarskjold tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Shutterstock
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đặt hoa tưởng niệm cựu Tổng thư ký Dag Hammarskjold tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Shutterstock
Lên top