Vén màn bí mật sau bộ hài cốt 700 tuổi ở cung điện hoàng gia Châu Âu

Gian thờ của nhà nguyện, nơi phát hiện hài cốt 700 tuổi. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Gian thờ của nhà nguyện, nơi phát hiện hài cốt 700 tuổi. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Gian thờ của nhà nguyện, nơi phát hiện hài cốt 700 tuổi. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Lên top