Vén màn bí mật chất lỏng kỳ lạ ở mộ cổ Trung Quốc 2.000 năm tuổi

Phân tích chất lỏng bí ẩn trong chiếc bình đồng ở ngôi mộ cổ Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ Tam Môn Hiệp
Phân tích chất lỏng bí ẩn trong chiếc bình đồng ở ngôi mộ cổ Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ Tam Môn Hiệp
Phân tích chất lỏng bí ẩn trong chiếc bình đồng ở ngôi mộ cổ Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ Tam Môn Hiệp
Lên top