Vén màn bí mật bên trong nhà máy "sao chép cổ vật" đầu tiên ở Ai Cập

Bên trong nhà máy sản xuất bản sao các cổ vật Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bên trong nhà máy sản xuất bản sao các cổ vật Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bên trong nhà máy sản xuất bản sao các cổ vật Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top