Vệ tinh Trung Quốc có phát hiện mới giúp giải mã tia vũ trụ huyền bí

Vệ tinh Trung Quốc chuyên săn tìm vật chất tối vừa thu được dữ liệu khoa học mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vệ tinh Trung Quốc chuyên săn tìm vật chất tối vừa thu được dữ liệu khoa học mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vệ tinh Trung Quốc chuyên săn tìm vật chất tối vừa thu được dữ liệu khoa học mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top