Vệ tinh thời tiết của Trung Quốc chụp hình ảnh đầu tiên về Mặt trời

Hình ảnh Mặt trời do vệ tinh thời tiết Fengyun-3E của Trung Quốc chụp. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh Mặt trời do vệ tinh thời tiết Fengyun-3E của Trung Quốc chụp. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh Mặt trời do vệ tinh thời tiết Fengyun-3E của Trung Quốc chụp. Ảnh chụp màn hình
Lên top