Vệ tinh quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Vệ tinh liên lạc quân sự Anasis-II của Hàn Quốc đã đạt tới quỹ đạo địa tĩnh thành công vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7, sau 10 ngày được phóng lên không gian. Ảnh: Yonhap
Vệ tinh liên lạc quân sự Anasis-II của Hàn Quốc đã đạt tới quỹ đạo địa tĩnh thành công vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7, sau 10 ngày được phóng lên không gian. Ảnh: Yonhap
Vệ tinh liên lạc quân sự Anasis-II của Hàn Quốc đã đạt tới quỹ đạo địa tĩnh thành công vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7, sau 10 ngày được phóng lên không gian. Ảnh: Yonhap
Lên top