Vệ tinh phát hiện đám mây hình mắt bò kỳ lạ trên núi lửa Tây Ban Nha

Đám mây hình mắt bò kỳ dị bên trên núi lửa La Cumbre Vieja đang hoạt động ở Tây Ban Nha. Ảnh: NASA
Đám mây hình mắt bò kỳ dị bên trên núi lửa La Cumbre Vieja đang hoạt động ở Tây Ban Nha. Ảnh: NASA
Đám mây hình mắt bò kỳ dị bên trên núi lửa La Cumbre Vieja đang hoạt động ở Tây Ban Nha. Ảnh: NASA
Lên top