Vệ tinh Nga bị hỏng rơi xuống Trái đất thành... quả cầu lửa rực rỡ

Cầu lửa do vệ tinh hỏng của Nga rơi xuống Trái đất tạo thành. Ảnh: Chris John
Cầu lửa do vệ tinh hỏng của Nga rơi xuống Trái đất tạo thành. Ảnh: Chris John
Cầu lửa do vệ tinh hỏng của Nga rơi xuống Trái đất tạo thành. Ảnh: Chris John
Lên top