Vệ tinh Mỹ "soi" tàu thăm dò sao Hỏa Trung Quốc

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã rời khỏi địa điểm hạ cánh một đoạn. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã rời khỏi địa điểm hạ cánh một đoạn. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã rời khỏi địa điểm hạ cánh một đoạn. Ảnh: NASA
Lên top