Vệ tinh dọn rác vũ trụ đầu tiên được phóng vào quỹ đạo trái đất

Vệ tinh ELSA-d của Astroscale đang hút rác vũ trụ bằng cách sử dụng nam châm. Ảnh: Astroscale
Vệ tinh ELSA-d của Astroscale đang hút rác vũ trụ bằng cách sử dụng nam châm. Ảnh: Astroscale
Vệ tinh ELSA-d của Astroscale đang hút rác vũ trụ bằng cách sử dụng nam châm. Ảnh: Astroscale
Lên top