Vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới sắp phóng vào quỹ đạo

Vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới, có camera selfie, sắp phóng vào quỹ đạo. Ảnh: WISA WOODSAT
Vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới, có camera selfie, sắp phóng vào quỹ đạo. Ảnh: WISA WOODSAT
Vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới, có camera selfie, sắp phóng vào quỹ đạo. Ảnh: WISA WOODSAT
Lên top