Vệ sĩ lấy thân che cho nhà khoa học hạt nhân Iran trong vụ ám sát

Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Lên top