Vẻ đẹp Nga

Bên Nhà thờ Saint Vladimir được xây dựng vào thế kỷ 19 theo Kiến trúc Phục Hưng Byzantine trong Khu bảo tồn quốc gia khảo cổ học Khersones Tavrichesky (National reservation park "Khersones Tavrichesky") - Crimea
Bên Nhà thờ Saint Vladimir được xây dựng vào thế kỷ 19 theo Kiến trúc Phục Hưng Byzantine trong Khu bảo tồn quốc gia khảo cổ học Khersones Tavrichesky (National reservation park "Khersones Tavrichesky") - Crimea
Bên Nhà thờ Saint Vladimir được xây dựng vào thế kỷ 19 theo Kiến trúc Phục Hưng Byzantine trong Khu bảo tồn quốc gia khảo cổ học Khersones Tavrichesky (National reservation park "Khersones Tavrichesky") - Crimea
Lên top