Vẻ đẹp của Trái đất trước đây "không có cửa" với sao Hỏa cổ đại

Minh họa sao Hỏa cổ đại ẩm ướt. Ảnh: Kevin M.Gill/Wiki
Minh họa sao Hỏa cổ đại ẩm ướt. Ảnh: Kevin M.Gill/Wiki
Minh họa sao Hỏa cổ đại ẩm ướt. Ảnh: Kevin M.Gill/Wiki
Lên top