Vệ binh thiện chiến Iran bắt tàu dầu nước ngoài gần eo biển Hormuz

Iran tuyên bố bắt 1 tàu nước ngoài chở lậu gần 1 triệu lít dầu. Ảnh: PressTV.
Iran tuyên bố bắt 1 tàu nước ngoài chở lậu gần 1 triệu lít dầu. Ảnh: PressTV.
Iran tuyên bố bắt 1 tàu nước ngoài chở lậu gần 1 triệu lít dầu. Ảnh: PressTV.
Lên top