Vật thể liên sao bí ẩn là sao chổi ngoại lai nguyên sơ nhất từng thấy?

Hình ảnh chụp bằng thiết bị FORS2 trên Kính viễn vọng rất lớn của ESO vào cuối năm 2019, khi sao chổi 2I / Borisov đi qua gần mặt trời. Ảnh: ESO.
Hình ảnh chụp bằng thiết bị FORS2 trên Kính viễn vọng rất lớn của ESO vào cuối năm 2019, khi sao chổi 2I / Borisov đi qua gần mặt trời. Ảnh: ESO.
Hình ảnh chụp bằng thiết bị FORS2 trên Kính viễn vọng rất lớn của ESO vào cuối năm 2019, khi sao chổi 2I / Borisov đi qua gần mặt trời. Ảnh: ESO.
Lên top