Vật thể lạ như "giun" bò trong ống truyền của bé trai 3 tuổi

Vật thể lạ bò trong ống truyền của bé trai 5 tuổi. Ảnh: SCMP.
Vật thể lạ bò trong ống truyền của bé trai 5 tuổi. Ảnh: SCMP.
Vật thể lạ bò trong ống truyền của bé trai 5 tuổi. Ảnh: SCMP.
Lên top