Vật thể kỳ lạ tạo ra từ vụ thử bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Ảnh chụp vụ nổ nguyên tử đầu tiên trên thế giới Trinity ở New Mexico, Mỹ. Ảnh: White Sands Missile Range/ Viện Smithsonian.
Ảnh chụp vụ nổ nguyên tử đầu tiên trên thế giới Trinity ở New Mexico, Mỹ. Ảnh: White Sands Missile Range/ Viện Smithsonian.
Ảnh chụp vụ nổ nguyên tử đầu tiên trên thế giới Trinity ở New Mexico, Mỹ. Ảnh: White Sands Missile Range/ Viện Smithsonian.
Lên top