Vật thể không ngờ giúp xác định hành tinh sinh sống được ngoài hệ mặt trời

Bong bóng hạt mưa rơi xuống nước trên mặt sân. Ảnh: AFP
Bong bóng hạt mưa rơi xuống nước trên mặt sân. Ảnh: AFP
Bong bóng hạt mưa rơi xuống nước trên mặt sân. Ảnh: AFP
Lên top