Vật "giả mạo" đánh lừa NASA trong công cuộc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa

Hóa thạch giả trên sao Hỏa có thể khiến các nhà khoa học nhầm lẫn trong quá trình tìm kiếm dấu vết của sự sống. Ảnh: NASA
Hóa thạch giả trên sao Hỏa có thể khiến các nhà khoa học nhầm lẫn trong quá trình tìm kiếm dấu vết của sự sống. Ảnh: NASA
Hóa thạch giả trên sao Hỏa có thể khiến các nhà khoa học nhầm lẫn trong quá trình tìm kiếm dấu vết của sự sống. Ảnh: NASA
Lên top