Vật đặc biệt cất trữ trong hầm chống bom bảo mật nhất Hàn Quốc

Bên ngoài đường hầm cất trữ hạt giống của Trung tâm Bảo tồn hạt giống Vườn ươm Quốc gia Baekdudaegan ở huyện miền núi Bonghwa, phía đông Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Bên ngoài đường hầm cất trữ hạt giống của Trung tâm Bảo tồn hạt giống Vườn ươm Quốc gia Baekdudaegan ở huyện miền núi Bonghwa, phía đông Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Bên ngoài đường hầm cất trữ hạt giống của Trung tâm Bảo tồn hạt giống Vườn ươm Quốc gia Baekdudaegan ở huyện miền núi Bonghwa, phía đông Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lên top