Vật chứng quan trọng vụ ám sát Abraham Lincoln được bán đấu giá 81.000 USD

Lọn tóc của Abraham Lincoln cùng với bức điện nhuốm máu về vụ ám sát Abraham Lincoln được bán đấu giá gần 2 tỉ đồng. Ảnh: AP.
Lọn tóc của Abraham Lincoln cùng với bức điện nhuốm máu về vụ ám sát Abraham Lincoln được bán đấu giá gần 2 tỉ đồng. Ảnh: AP.
Lọn tóc của Abraham Lincoln cùng với bức điện nhuốm máu về vụ ám sát Abraham Lincoln được bán đấu giá gần 2 tỉ đồng. Ảnh: AP.
Lên top