Vape - mối lo ngại mới đối với sức khoẻ cộng đồng

Hình ảnh scan phổi của 4 bệnh nhân tuổi từ 19 đến 49, cho thấy dấu hiệu tổn thương do sử dụng thuốc lá điện tử. Ảnh: New England Journal of Medicine.
Hình ảnh scan phổi của 4 bệnh nhân tuổi từ 19 đến 49, cho thấy dấu hiệu tổn thương do sử dụng thuốc lá điện tử. Ảnh: New England Journal of Medicine.
Hình ảnh scan phổi của 4 bệnh nhân tuổi từ 19 đến 49, cho thấy dấu hiệu tổn thương do sử dụng thuốc lá điện tử. Ảnh: New England Journal of Medicine.
Lên top