Vàng: Từ nguyên tố vũ trụ trở thành kim loại quý trên Trái đất

Vàng là một nguyên tố hình thành trong vũ trụ. Ảnh: Getty/AFP
Vàng là một nguyên tố hình thành trong vũ trụ. Ảnh: Getty/AFP
Vàng là một nguyên tố hình thành trong vũ trụ. Ảnh: Getty/AFP
Lên top