Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc có hữu dụng không?

Một góc Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Một góc Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Một góc Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Lên top