Vận động viên Nga lập kỷ lục mới kéo máy bay Boeing 65 tấn

Vận động viên Nga lập kỷ lục kéo máy bay Boeing. Ảnh chụp màn hình
Vận động viên Nga lập kỷ lục kéo máy bay Boeing. Ảnh chụp màn hình
Vận động viên Nga lập kỷ lục kéo máy bay Boeing. Ảnh chụp màn hình
Lên top