Vấn đề vaccine phủ bóng hội nghị thượng đỉnh EU

Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 25 và 26.3. Ảnh: AFP
Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 25 và 26.3. Ảnh: AFP
Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 25 và 26.3. Ảnh: AFP
Lên top