Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vấn đề Triều Tiên: Găng một đằng, đe một phía

 Ảnh: Daily Star
Ảnh: Daily Star