Vấn đề thuế của ông Donald Trump nóng bỏng trước cuộc tranh luận đầu tiên

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top