Vẫn còn kẻ chủ mưu lớn hơn trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Hình ảnh bộ trưởng Mathias Pierre (chính giữa). Ảnh: AFP
Hình ảnh bộ trưởng Mathias Pierre (chính giữa). Ảnh: AFP
Hình ảnh bộ trưởng Mathias Pierre (chính giữa). Ảnh: AFP
Lên top