Vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM