Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công, Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Quân đội Syria tuyên bố thắng lợi ở Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik
Quân đội Syria tuyên bố thắng lợi ở Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik