"Vạch mặt” tin giả về vụ nổ hạt nhân ở Biển Đông

Ảnh chụp màn hình tin về "sự cố hạt nhân ở Biển Đông" trên website của Hal Turner Radio Show.
Ảnh chụp màn hình tin về "sự cố hạt nhân ở Biển Đông" trên website của Hal Turner Radio Show.
Ảnh chụp màn hình tin về "sự cố hạt nhân ở Biển Đông" trên website của Hal Turner Radio Show.
Lên top