Vạch mặt "thủ phạm" khiến giá vàng tăng không có điểm dừng

Giá vàng tăng phi mã trong những tuần qua, xuất phát một phần từ đại dịch COVID-19. Ảnh: gmbullion
Giá vàng tăng phi mã trong những tuần qua, xuất phát một phần từ đại dịch COVID-19. Ảnh: gmbullion
Giá vàng tăng phi mã trong những tuần qua, xuất phát một phần từ đại dịch COVID-19. Ảnh: gmbullion
Lên top