"Vạch mặt" ngôi nhà bí ẩn tàu Trung Quốc phát hiện trên Mặt trăng

"Ngôi nhà bí ẩn" mà tàu thám hiểm Trung Quốc phát hiện trên Mặt trăng hoá ra chỉ là một tảng đá. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
"Ngôi nhà bí ẩn" mà tàu thám hiểm Trung Quốc phát hiện trên Mặt trăng hoá ra chỉ là một tảng đá. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
"Ngôi nhà bí ẩn" mà tàu thám hiểm Trung Quốc phát hiện trên Mặt trăng hoá ra chỉ là một tảng đá. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Lên top