“Vạch mặt” kẻ ăn cắp vũ khí hoá học ở Syria

Phiến quân chở thùng clo đánh cắp.
Phiến quân chở thùng clo đánh cắp.
Phiến quân chở thùng clo đánh cắp.