Vaccine Sputnik V hiệu quả trong chống biến thể COVID-19

Các nghiên cứu của trung tâm Gamaleya xác nhận vaccine Sputnik V hiệu quả trong chống biến thể COVID-19. Ảnh: Quỹ đầu tư trực tiếp Nga
Các nghiên cứu của trung tâm Gamaleya xác nhận vaccine Sputnik V hiệu quả trong chống biến thể COVID-19. Ảnh: Quỹ đầu tư trực tiếp Nga
Các nghiên cứu của trung tâm Gamaleya xác nhận vaccine Sputnik V hiệu quả trong chống biến thể COVID-19. Ảnh: Quỹ đầu tư trực tiếp Nga
Lên top