Vaccine Pfizer Mỹ tặng thêm đã về đến Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26.8. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26.8. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26.8. Ảnh: AFP
Lên top