Vaccine Pfizer khắc phục được "nhược điểm" bảo quản cực lạnh

Mỹ phê duyệt bảo quản vaccine Pfizer ở nhiệt độ tủ đông thường. Ảnh: AFP.
Mỹ phê duyệt bảo quản vaccine Pfizer ở nhiệt độ tủ đông thường. Ảnh: AFP.
Mỹ phê duyệt bảo quản vaccine Pfizer ở nhiệt độ tủ đông thường. Ảnh: AFP.
Lên top