Vaccine Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ như với biến thể Nam Phi

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ tương tự biến thể Nam Phi. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ tương tự biến thể Nam Phi. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ tương tự biến thể Nam Phi. Ảnh: AFP
Lên top