Vaccine Pfizer-BioNTech - “vũ khí hữu hiệu” giúp Mỹ chế ngự COVID-19

Pfizer-BioNTech được đánh giá cao về hiệu lực ngăn ngừa COVID-19 
và không còn cần phải bảo quản trong điều kiện siêu lạnh như trước đây. Ảnh: AFP
Pfizer-BioNTech được đánh giá cao về hiệu lực ngăn ngừa COVID-19 và không còn cần phải bảo quản trong điều kiện siêu lạnh như trước đây. Ảnh: AFP
Pfizer-BioNTech được đánh giá cao về hiệu lực ngăn ngừa COVID-19 và không còn cần phải bảo quản trong điều kiện siêu lạnh như trước đây. Ảnh: AFP
Lên top