Vaccine nhắc lại của CanSino Trung Quốc tăng lượng kháng thể 78 lần

Vaccine COVID-19 liều đơn của CanSino. Ảnh chụp màn hình
Vaccine COVID-19 liều đơn của CanSino. Ảnh chụp màn hình
Vaccine COVID-19 liều đơn của CanSino. Ảnh chụp màn hình
Lên top